Демографски данни

Page1 / 4
 
25% of survey complete.

Целта на този въпросник е да получим информация за относно използването на посочените масовите и помощни технологии на работно място и в работният процес от лица с увреждания в България. Чрез събиране на тази важна информация, екипът на проекта „DICE“ ще бъде в състояние да подбере и организира съдържанието на нова електронна обучителна платформа, базирана на ситуацията и нуждите в страните участнички по проекта, както и на базата на предпочитанията на своите респонденти.

Бихме желали да Ви помолим внимателно да попълните въпросника (ще Ви отнеме до 5 минути). Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с екипът на проекта: ИНТЕРПРОДЖЕКТС ЕООД, гр. Пловдив, Бул. "Освобождение" 31, Сграда "Карина", ет. 1, тел.: 032 / 62 88 90

Проектът "DICE" (Европейски шампиони за дигитално включване - 2013-1-IE1-LEO05-06094)е Европейски проекта, частично финансиран от програма "Учене през целия живот" на Европейската Комисия. Той успешно стартира на 01/10/2013г. и ще продължи 24 месеца.

Question Title

* 1. Пол

Question Title

* 2. Възраст

Question Title

* 3. Вашата позиция:

Question Title

* 4. В какъв тип организация работите?

Question Title

* 5. Колко е голяма организацията, в която работите?

Question Title

* 6. Какво е географското покритие на организацията, в която работите?

Question Title

* 7. Имате ли опит в наемането на лица с увреждания?

Question Title

* 8. Служители с какви увреждания има във Вашата организация? (може да посочите повече от един отговор)

Question Title

* 9. Каква е причината да наемате / да имате наети лица с увреждания?

Question Title

* 10. Направени ли са някакви адаптации на работното място за лице с увреждане?

T