Dane demograficzne

Page1 / 4
 
25% of survey complete.
Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji na temat Państwa rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii ogólnodostępnych i asystujących oraz identyfikacja problemów w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Badanie to jest elementem projektu „DICE” (Digital Inclusion Champions in Europe) zmierzającego do zbudowania międzynarodowej platformy e-learningowej i sieci wzajemnego wsparcia, oferującej innowacyjne możliwości rozwoju cyfrowych umiejętności, wymiany informacji i interakcji pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, szkoleniowcami i pracodawcami.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety (nie powinno to zająć Państwu więcej niż 5 minut). W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków. Wszelkich informacji udziela Pan Marcin Ryniak: marcin.ryniak@firr.org.pl.

*Projekt DICE (Digital Inclusion Champions in Europe/Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia – nr umowy 2013-1-IE1-LEO05-06094) jest współfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Rozpoczął się 01/10/2013 i ma 2-letni okres realizacji.

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Wiek

Question Title

* 3. Pozycja zawodowa

Question Title

* 4. W jakiego rodzaju organizacji Pan/Pani pracuje?

Question Title

* 5. Wielkość organizacji

Question Title

* 6. Zasięg działania organizacji

Question Title

* 7. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie zawodowe w zatrudnianiu i pracowaniu z osobami niepełnosprawnymi?

Question Title

* 8. Jakiego rodzaju niepełnosprawność posiadają Pani/Pana podwładni/współpracownicy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 9. Jaki był powód zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością?

Question Title

* 10. W jaki sposób przystosowano miejsce pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością?

T