Met Open Diest willen we Diest en deelgemeenten beter maken. Daarom horen we graag wat er leeft.

* Deze vragenlijst is volledig anoniem. Met uw opmerkingen ondernemen we actie. We houden u ervan op de hoogte.

* Een woning kopen in Diest is betaalbaar.

* Er wordt goed en voldoende gecommuniceerd over openbare werken (wegversperringen, openleggen van straten, …).

* Het openleggen van de Demer is een aanwinst voor de stad.

* Een ondergrondse parking in het centrum van Diest is nodig.

* Ik voel me veilig in Diest.

* De sportinfrastructuur in Diest moet vernieuwd worden.

* Er is voldoende parkeergelegenheid in Diest.

* Het stadscentrum is goed bereikbaar met de wagen.

* Wegen, fiets-en voetpaden in Diest zijn goed onderhouden

* Het aantal kinderopvangplaatsen in Diest moet omhoog.

* Parkeerboetes worden te snel gegeven.

* De gemeentebelastingen in Diest moeten naar omlaag.

* Ik winkel liever lokaal in Diest dan in andere steden.

* Diest is een propere stad.

* Meer politiecamera's zijn een goede maatregel om vandalisme tegen te gaan.

* Als ik burgemeester was van Diest, dan zou ik dit absoluut dringend veranderen (vrij in te vullen):

T