Question Title

* 1. Naam school

Question Title

* 2. Gegeven onderwijsniveaus

Question Title

* 3. Adres

Question Title

* 4. Postcode

Question Title

* 5. Plaats

Question Title

* 6. Deelnemer 1: voornaam en achternaam

Question Title

* 7. Deelnemer 1: functie

Question Title

* 8. Deelnemer 1: telefoonnummer

Question Title

* 9. Deelnemer 1: emailadres

Question Title

* 10. Waarom wilt u deelnemen aan dit leernetwerk?

Question Title

* 11. Wat is uw leerdoel waarmee u aan de slag wilt gaan met behulp van het leernetwerk?

Question Title

* 12. Welke acties heeft uw school reeds ondernomen op dit thema?

Question Title

* 13. Wie is hierbij betrokken?

Question Title

* 14. Wat hoopt u aan het einde van dit leernetwerk bereikt te hebben?

Question Title

* 15. Wie betrekt u binnen de school bij dit leernetwerk? Deelnemer 2 - voornaam en achternaam:

Question Title

* 16. Deelnemer 2: functie

Question Title

* 17. Deelnemer 2: telefoonnummer

Question Title

* 18. Deelnemer 2: emailadres

Question Title

* 19. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen?

Question Title

* 20. Door het verzenden van dit aanmeldformulier gaat u ermee akkoord dat we uw naam en contactgegevens delen met de spreker(s) en de betrokken organisator(en), uitsluitend voor de organisatie voor dit leernetwerk.

T