Welkom bij mijn enquête

Beste ouders,

Het doel van deze enquête is het verzamelen van belangrijke informatie van ervaringsdeskundigen voor het schrijven van het e-book: “Wij gaan scheiden, hoe vertellen we het de kinderen?” Een e-book dat is bedoeld voor ouders die nog vóór deze stap staan. Wil jij hier als iemand die dit meegemaakt heeft aan meewerken?

Terugkijken op de wellicht moeilijke, intense periode van de scheiding is meestal niet iets dat je zomaar uit jezelf doet, ook al is het al wat langer geleden. Het is heel normaal dat je dat liever niet doet, er een rot gevoel over hebt of liever niet herinnerd wilt worden aan die tijd. De boodschap is sowieso een boodschap waarvan iedereen natuurlijk hoopt dat je die je kinderen nooit hoeft te vertellen. Maar als je het de kinderen gaat vertellen, wil je dat op een zo goed mogelijke manier doen.

Daarom wil ik je vragen of je aan deze enquête mee wilt werken, omdat ik denk dat we samen een verschil kunnen maken voor ouders die nog vóór deze taak staan. Hoe fantastisch zou het zijn als je niet hoeft te zoeken in allerlei boeken of op het internet naar ervaringen en tips? Straks staat dat allemaal in één boek, dat ook nog eens in verschillende talen vertaald wordt.

Dank je wel alvast voor het invullen. Scheidende ouders zullen je in de toekomst dankbaar zijn dat jij jouw ervaringen hebt gedeeld, waardoor dit waardevolle boek gemaakt kan worden.

In mijn boek wil ik ook praktijkvoorbeelden opnemen voor deze fase van de scheiding. Wil jij naast de enquêteantwoorden jouw verhaal delen, zodat ik het geanonimiseerd in het boek kan verwerken? Dit kan een succesverhaal zijn of een verhaal waar je niet zo trots op bent. Een verhaal waarmee je andere ouders kunt helpen en/of waarschuwen. Stuur je verhaal naar anne.buiskool@planet.nl.

Als dank kun je het e-book ontvangen als het af is. Stuur dan ook een e-mail naar anne.buiskool@planet.nl.

Nogmaals dank,

Anne Buiskool

Question Title

* 1. Op welke manier hebben jullie de kinderen verteld dat jullie gingen scheiden?  Denk daarbij aan: hoe, waar, wanneer, samen of een van beide ouders?

Question Title

* 2. Wat ging er volgens jou goed? Wat ging er volgens jou niet goed?

Question Title

* 3. Waar worstelde jij als ouder mee ten aanzien van het gaan vertellen aan de kinderen?

Question Title

* 4. Wat had jij graag van te voren willen weten?

Question Title

* 5. Hoe hebben de kinderen gereageerd op het bericht dat jullie gingen scheiden? Direct na het vertellen en/of enige tijd daarna en hoe kijk je terug op hoe het nieuws over jullie scheiding bij jullie kinderen terecht is gekomen? Wat gaven zij voor feedback?

Question Title

* 6. Welke adviezen zou je geven aan ouders die gaan vertellen dat ze gaan scheiden en wat zou je kinderen/jongeren mee willen geven?

Question Title

* 7. Mocht je achteraf het idee en gevoel hebben dat het niet zo is gegaan als je zou willen, wat heb je nadien gedaan of wat zou achteraf voor kinderen behulpzaam zijn om te doen/zeggen?

Question Title

* 8. Als je nu terugkijkt, is er dan iets wat je anders zou doen? Zo ja, wat?

Question Title

* 9. Zou jij een e-book of fysiek boek over dit onderwerp kopen? Wat zou een e-book of fysiek boek van circa 100 bladzijden mogen kosten?

Question Title

* 10. Met deze enquête wil ik ook graag inzicht krijgen in wie de ouders zijn die meewerken aan deze enquête. 

Wie ben jij?

- Man/Vrouw

- Wat is je leeftijd?

- Hoe lang geleden zijn jullie gescheiden?

- Maakten jullie gebruik van een scheidingsprofessional ja/nee

- Welk beroep beoefenen jullie?

- Hoeveel kinderen hebben jullie?

- Wat was de leeftijd van de kinderen ten tijde van scheiding.

- Wat is je jaarinkomen?
  > 0-20.000
  > 20.000 - 40.000
  > 40.000 - 60.000
  > 60.000 - 80.000
  > Meer dan 80.000
  > Dat houd ik liever voor mezelf

T