Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) biedt ondersteuning aan onderzoekers bij het opzetten van hun oncologische klinische studies. DORP levert diensten op het gebied van project management, studie design en statistiek, monitoring en kwaliteit, en patiëntenparticipatie.
Het doel van deze korte enquête is uw ervaring met en verwachtingen van de DORP diensten te inventariseren.

Uw feedback zal gebruikt worden om onze huidige diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen die het beste aansluiten bij klinische studies.

Question Title

* Vanuit welke perspectief neemt u deel aan deze enquête?

Question Title

* Wat is uw huidige functie / rol?

Question Title

* In welk veld binnen de oncologie ligt voornamelijk uw expertise?

Question Title

* Heeft u al eens contact gehad met DORP en zo ja, waar voor?

Question Title

* Deel 1. Evaluatie huidige diensten

Hoe vaak heeft u gebruik gemaakt van de DORP diensten voor klinische studies, webinars of andere projecten?

Question Title

* Hoe beoordeelt u de diensten van DORP?

Question Title

* Zou u DORP aanraden bij uw collega's?

Question Title

* Overweegt u gebruik te maken van DORP diensten bij uw volgende klinische studie of andere projecten?

Deel 2. Evaluatie van toekomstige diensten

DORP streeft naar het verbeteren van haar diensten gebaseerd op de feedback van gebruikers, laatste inzichten, best practices en regelgeving, zodat daarmee klinische studies van goede kwaliteit efficiënt opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment bouwen we aan praktische diensten afgestemd op studie, deelnemende centra, budget en tijdslijnen.

Onderstaand een aantal vragen over deze specifieke diensten, waar we graag uw mening over horen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat we deze diensten kosteloos kunnen aanbieden aan onderzoekers.

Question Title

* DORP onderzoekt de ontwikkeling van een projectplanningdienst. Deze levert inzicht in de te ondernemen stappen, de actoren, en een tijdsplanning in de voorbereiding van een klinisch oncologische studie.
Zou u geholpen zijn met een dergelijke dienst?

Voorbeeld: op basis van een aantal vragen (over type studie, beoogde subsidieverstrekker/programma/deadline, betrokken partijen, etc.) leveren we een op maat gemaakt informatiedocument met acties, door en met wie deze uit te voeren, en wanneer (tijdslijnen). Hiermee wordt u efficiënt door alle stappen heen geleid in de voorbereiding van een klinische studie.

Question Title

* DORP onderzoekt of er behoefte is aan een ondersteuningsdienst voor klinisch onderzoek. Deze ondersteunt in iedere fase van klinisch onderzoek door 1) een helpdesk te zijn voor de ondersteunende afdelingen binnen instellingen en 2) een overzicht te bieden aan onderzoekers hoe interne procedures in instellingen georganiseerd zijn.
Zou u geholpen zijn met een dergelijke dienst?

Toelichting: we maken voor de onderzoeker inzichtelijk welke diensten de ondersteunende afdelingen, zowel binnen de eigen instelling als binnen andere instellingen, bieden bij de voorbereiding van en gedurende de studie. Daarmee is duidelijk waar u terecht kunt voor diensten gerelateerd aan de voorbereiding, (METC) toetsing, statistiek, patiëntparticipatie, datamanagement, monitoring et cetera.

Question Title

* DORP bundelt en bespreekt overstijgende thema's en problematiek van onderzoekers en onderzoeksgroepen binnen een aantal programma's van het ministerie van VWS, met als doel de stem van onderzoekers en onderzoeksgroepen te laten horen. Hiermee kan DORP bijdragen aan beleidsvorming rondom de uitvoering van klinisch onderzoek.
Zou u geholpen zijn met een dergelijke dienstverlening?

Voorbeeld: DORP werkt mee aan programma's van VWS, waarbij we het perspectief van de onderzoeker toevoegen, zodat deze meegenomen wordt in het aanpassen en vormen van beleid.

Question Title

* DORP onderzoekt of middels een haalbaarheidscontrole voor subsidieaanvragen onderzoekers een beter uitgewerkte aanvraag kunnen doen bij subsidieverstrekkers. Zowel onderzoekers als subsidieverstrekkers kunnen hier profijt van hebben.
Zou u een haalbaarheidscontrole behulpzaam vinden?

Toelichting: We begeleiden en adviseren onderzoekers over niet-medisch inhoudelijke aspecten van de aanvraag (bv. is er een statisticus betrokken, worden patiënten betrokken, is draagvlak door het veld geborgd, zijn inclusieaantallen goed onderbouwd, etc.). Dit doen we op basis van onze kennis van, en ervaring met eerdere vergelijkbare aanvraagtrajecten. Daarnaast halen we bij subsidieverstrekkers de meest voorkomende aandachtspunten op waarop wij extra aandacht inzetten naar de onderzoeker (bv. haalbaarheid van de inclusie, onderbouwing voor afwijking van RCT design, et cetera).

Question Title

* U kunt hier een toelichting geven op (een van) uw antwoorden.

Question Title

* Zijn er naast bovengenoemde activiteiten waar DORP mee bezig is, nog andere activiteiten waar DORP ondersteuning in kan bieden voor onderzoekers en onderzoeksgroepen?

Question Title

* Dit is het einde van de enquête.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Mochten wij nog vragen hebben over uw reacties, mogen wij u dan nog benaderen?
Zo ja, dan kunt u hier uw email adres achterlaten.

T