Uw ervaring over 'Fiduciaschool, het binnenste buiten'

Bedankt dat u de enquête wilt invullen!

De ouderraad wil graag leuke en nuttige activiteiten organiseren. Als u ons vertelt wat u belangrijk vindt, kunnen wij dit beter doen.

Question Title

* 1. Wat vond u vanavond leuk of goed? (ontvangst, catering, inhoud workshop, inhoud presentatie, tijdstip)

Question Title

* 2. Wat vond u vanavond minder leuk of minder goed? (ontvangst, catering, inhoud workshop, inhoud presentatie, tijdstip)

Question Title

* 3. Wat vond u vanavond van de workshops en/of presentaties?

  Niet bezocht Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden
Praatcafé met kletspot
Blink wereldoriëntatie (ateliers)
Wereld in getallen (rekenen)
Introductie 'Geef me de vijf' (door Bureau Slimmerik)
Pubertraining (voorbereiding voortgezet onderwijs)
Lilaland (spelend leren voor het jonge kind)
Rots en water (sociale weerbaarheid)
RGM, Ronnie Gardiner Methode (muziek)

Question Title

* 4. Wat is voor u belangrijk om naar een ouderbijeenkomst te komen?

  Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk
Vervoer naar de ouderbijeenkomst
De spreker(s) op de ouderbijeenkomst
Het tijdstip van de ouderbijeenkomst
School regelt opvang voor mijn kinderen
De locatie van de ouderbijeenkomst
Het onderwerp van de ouderbijeenkomst
Of ik er zin in heb
Of andere bekenden ook gaan

Question Title

* 5. In welke groep zit uw kind of zitten uw kinderen?

  0 kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
In de onderbouw (Paradijsvogel, Kolibrie, Specht, Kraanvogel, Zwaluw)
In de middenbouw (Pelikaan, Toekan, Papegaai, Flamingo)
In de bovenbouw (Adelaar, Buizerd, Valken)

Question Title

* 6. De ouderraad kan uw hulp goed gebruiken! Wilt u ook helpen op de school van uw kind? Vul hier dan uw naam, e-mailadres entelefoonnummer in.

Question Title

* 7. Hoe kunt u helpen bij het organiseren van een volgende ouderbijeenkomst?

T