Een onderzoek van RTL en Ouders Online, naar het online delen van kinderfoto's en -video's. 

In deze enquête, van RTL en Ouders Online, stellen we u een aantal vragen over het online delen van kinderfoto's en -video's. We zijn benieuwd hoe u daar als ouders mee omgaat.

Let op: deze enquête gaat over jonge kinderen, tot en met 12 jaar. (Omdat de problematiek van pubers weer heel anders is.) U kunt ook meedoen als uw eigen kinderen al wat ouder zijn dan 12, maar verplaats u dan in de periode toen ze nog op de basisschool zaten.

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en uw IP-adres wordt vernietigd. Maar als u persoonlijk benaderd wilt worden om uw eigen verhaal te vertellen, kunt u dat straks aangeven.

* 1. Uw geslacht

* 2. Plaatst u wel eens foto's of video's op internet of social media?
Bedoeld zijn: foto's of video's in het algemeen, dus niet speciaal van uw kinderen. Ook bedoelen we: echt publiceren, dus niet verzenden per e-mail, of opslaan in Dropbox, OneDrive of iCloud, etc.

* 3. Plaatst u wel eens foto's of video's van uw kinderen op internet of social media?
Ook hier bedoelen we: echt publiceren, dus niet verzenden per e-mail, of opslaan in Dropbox, OneDrive of iCloud, etc.

T