Gevolgen sluiting afvaloven

Momenteel houdt Ecorys een burgerpeiling om te weten van inwoners van Harlingen hoe zij aankijken tegen de gevolgen van een sluiting van de afvaloven. Er is een hoop kritiek op de wijze zoals de vragen zijn opgesteld. Deze zouden te suggestief en te sturend zijn. Om tegenwicht te brengen in de suggestieve vragen is een second opinion enquête gestart met dezelfde soort vragen, maar dan anders gesteld. 

Question Title

* 1. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn er een hoop vacatures. Hoe groot acht u de kans dat de huidige medewerkers  van de afvaloven een nieuwe werkplek vinden als de afvaloven gesloten wordt?

Question Title

* 2. De komst van de afvaloven heeft waarschijnlijk veel bedrijven weerhouden zich in de buurt van de afvaloven te vestigen. Hoe groot denk u is de kans dat er door de sluiting van de afvaloven het industrieterrein aantrekkelijker wordt voor nieuwe bedrijven?

Question Title

* 3. Bij sluiting van de afvaloven zal het afval naar een andere afvalverwerker gebracht moeten worden. Zoals bekend is afval zeer gewild vanwege de overcapaciteit van verbrandingsovens. Omrin haalt uit heel Nederland afval op en hanteert daarbij verschillende tarieven. Afvalbedrijven hebben al aangegeven heel graag het afval van Omrin te willen verwerken als de afvaloven sluit. Denkt u dat het afvaltarief gaat dalen of stijgen als een andere afvalverwerker het afval gaat verbranden?

Question Title

* 4. Als de afvaloven niet gesloten wordt, zal er blijvend geïnvesteerd moeten worden om de afvaloven bedrijfszekerder te maken. In het verleden is de renovatie van tegeltjes van de afvaloven al verrekend in het afvaltarief. Ook zal het verhelpen en oplossen van nieuwe en structurele storingen door de Friese burgers opgebracht moeten worden. Als u mag kiezen, waar betaalt u dan het liefste voor; sluiting van de afvaloven, of investeren in de afvaloven?

Question Title

* 5. De afvaloven is als zelfstandige BV onderdeel van Omrin. Dit is gedaan om het moederbedrijf (Omrin) geen grote risico's te laten lopen mocht de afvaloven failliet gaan of door andere omstandigheden zou moeten sluiten. De kans op faillissement neemt toe als de afvaloven structureel storingen houdt, veel investeringen moet doen, hoge boetes moet blijven betalen en minder afval aangeboden krijgt. Bij een faillissement zal het Friese afval naar de concurrent gaan. Hoe erg vindt u het als een niet Friese partij het afval van Fryslan gaat verbranden?

Question Title

* 6. In hoeverre neemt bij u het vertrouwen in Omrin toe als er gestopt wordt met de afvaloven?

Question Title

* 7. De internationale wetenschap en toxicologen over de hele wereld bevestigen dat de afvaloven van Omrin dioxinen en andere giftige stoffen uitstoot. De Europese Commissie heeft Omrin daarnaast ook op de vingers getikt dat door een bewust verkeerde meetcorrectie teveel zoutzuur is uitgestoten. Hoeveel invloed heeft dat op uw gezondheid gehad afgelopen jaren denk u?

Question Title

* 8. Waar maakt u zich het meeste druk om?

Question Title

* 9. Doordat de afvaloven van Omrin een onwenselijke overcapaciteit van verbrandingsovens in Nederland heeft veroorzaakt, moeten andere afvalovens het afval uit het buitenland importeren om niet failliet te gaan. Het sluiten van de afvaloven zal er dus voor zorgen dat minder afval uit het buitenland hoeft te worden gehaald. En dat zorgt ervoor dat klimaatdoelstellingen eerder gerealiseerd worden. In hoeverre vindt u het belangrijk dat Friesland een duidelijk signaal geeft aan de rest van Nederland door de afvaloven te sluiten en hiermee het goede voorbeeld geeft?

Question Title

* 10. In welke mate verwacht u dat de discussies rondom de afvaloven afnemen als deze gesloten wordt?

0 van 10 beantwoord
 

T