Welkom

Voor u de vragenlijst invult dient u de onderstaande tekst grondig te lezen.

Geachte zorgverlener,

In het kader van een masterproef in de klinische psychologie doen Prof. dr. Els Elaut, psycholoog-seksuoloog op het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) en Sharon Bruggeman, laatste jaar klinische psychologie, een onderzoek naar de kennis(behoefte) over, attitudes tegenover en ervaring met transgenderpersonen in de zorg.

De resultaten van dit onderzoek zullen besproken worden in een eindwerk voor het behalen van een diploma van master in de klinische psychologie.

Uw beroepsvereniging nodigde u uit om deel te nemen aan het onderzoek via hun nieuwsbrief. De zorgverleners die we onderzoeken betreffen huisartsen, psychologen, psychiaters, pedagogen, counselors en seksuologen. Iedere zorgverlener vindt in de nieuwsbrief een link naar een online vragenlijst over de kennis(behoefte) over, attitudes tegenover en ervaring met transgenderpersonen in de zorg.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Uw deelname aan deze enquête gebeurt vrijwillig en anoniem. Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en anoniem verwerkt, dit in overeenstemming met de wet op de persoonlijke levenssfeer. U kunt zich op elk moment uit de studie terugtrekken zonder dat dit gevolgen heeft.

Dit onderzoek werd op 18 september 2018 goedgekeurd door het onafhankelijke Ethisch Comité voor Medische Ethiek UZ Gent – UGent. Het onderzoek loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 oktober 2019, onder toezicht van de Universiteit Gent.

Hoewel het in het geheel niet te verwachten is dat u door het onderzoek schade zou kunnen oplopen is er een verzekering afgesloten (KBC Insurance – polisnummer W8/28963726/0100). Dit is namelijk verplicht volgens de Belgische wet aangaande experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Uiteraard zijn er aan uw deelname geen kosten verbonden. Er is geen vergoeding voorzien voor de deelnemers.

We hopen u met deze gegevens voldoende informatie te hebben gegeven over het onderzoek. Indien u toch nog bijkomende vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Els Elaut (via mail: Els.Elaut@uzgent.be) of Sharon Bruggeman (via mail: sharon.bruggeman@UGent.be). De Data Protection Officer van het UZ Gent kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Contactgegevens: Katya Van Driessche, dpo@uzgent.be

Question Title

* 1. Indien u de voorafgaande tekst volledig heeft doorgenomen en u akkoord bent met de informatie, vink het vakje gelezen en goedgekeurd aan

T