In het afgelopen jaar heeft De Kulturele Raad Hillegom, weer allerlei activiteiten gerealiseerd. Dit alles vond plaats in het prachtige gebouw dat al jaren de naam “De Kulturele Raad Hillegom” draagt.

De Stichting wil voor de komende jaren het aanbod van cursussen, theatervoorstellingen en trainingen meer richten op de vraag die er bij u is.

Om die reden willen zij u graag door middel van een korte enquête vragen hoe u deze activiteiten heeft ervaren of waar u behoefte aan heeft.

Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw antwoorden. Deze worden alleen gebruikt om het aanbod van de De Kulturele Raad Hillegom vorm te geven.

T