WELKOM - HELP MEE OM DE WERKNEMERS IN DE SPORTSECTOR TOEKOMSTPROEF TE MAKEN

Beste Collega,
 
Dank u wel dat u de tijd neemt om deze belangrijke vragenlijst in te vullen.
 
Deze vragenlijst is onderdeel van het ESSA-Sport project. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder het Erasmus+ programma en gecoördineerd door het European Observatoire of Sport and Employement (EOSE).

Het project is een grensoverschrijdend initiatief voor heel Europa waaraan 18 nationale partners en 5 Europese netwerken deelnemen.
 
De volledige titel van het project is European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity (ESSA-Sport).

Het doel van het project is het verbeteren van het aanbod van vaardigheden in de sector. De visie van werkgevers is essentieel om het project te laten slagen. De resultaten van deze vragenlijst dienen als input voor:
  • 28 Nationale rapportages en een actieplan met betrekking tot vaardigheden voor de sport- en beweegsector - 1 voor elke EU lidstaat.
  • De eerste Europese analyse van werkgelegenheid en vaardigheden in de gehele sector;
  • De eerste Europese bijeenkomst over vaardigheden in de sportsector, die in 2019 georganiseerd zal worden.
We streven er naar om de 1) werkgevers visies op de actuele situatie en de uitdagingen in de sport sector in kaart te brengen. De sportsector is groeiende, aan verandering onderhevig en wordt een steeds belangrijker in de sociale en economische toekomst van Europa. En 2) aanbevelingen te doen voor de toekomst.
 
WE HEBBEN UW VISIE NODIG. Door de vragenlijst in te vullen verschaft u cruciale informatie over uw land, hetgeen:
  • bijdraagt aan het beïnvloeden van de voorziening van scholing en training om er voor te zorgen dat de sector over vaardige werknemers en vrijwilligers beschikt die de sector nodig heeft om te slagen;
  • helpt om carrière advies te verbeteren.
De vragenlijst invullen kost niet langer dan 25 minuten en uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Data zal worden gebruikt in lijn met Europa’s General Data Protection Regulation (AVG).

Als u hulp nodig heeft met het invullen van de vragenlijst, neemt u dan contact op met de Werkgevers in de Sport (WOS), of Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it) van de Universiteit van Cassino en Zuid Lazio, die verantwoordelijk is voor dit onderzoek.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van het project: www.essa-sport.eu

Met vriendelijke groet,
 
Het Management Team van ESSA-Sport.
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T