Introductie

Geachte lezer

Dank voor uw interesse in deze enquête over zaken doen in de Europese Unie. Wanneer u als Nederlandse ondernemer zaken doet in andere lidstaten van de EU kunt u in aanraking komen met buitenlandse overheidsinstanties die de Europese regels niet correct toepassen. Denk bijvoorbeeld aan het niet (volledig) erkennen van diploma’s, het dubbel berekenen van BTW of het stellen van extra eisen aan uw producten. SOLVIT is een netwerk van de Europese Commissie en helpt burgers en bedrijven gratis door instanties te herinneren aan uw EU-rechten en samen te zoeken naar een oplossing. De informatie uit deze enquête wordt gebruikt om de dienstverlening van SOLVIT beter aan te laten sluiten bij de behoeften van Nederlandse ondernemers.

De enquête bestaat uit vragen over de karakteristieken van uw onderneming en of u mogelijk gebruik zou maken van het SOLVIT-netwerk.

Uw antwoorden zullen anoniem in behandeling worden genomen.

Deze enquête zal ongeveer twee minuten van uw tijd in beslag nemen.
 
11% of survey complete.

T