Met hoeveel respect gaat de werknemer om met teamleden?

Question Title

* 1. Met hoeveel respect gaat de werknemer om met teamleden?

  Uitermate veel respect Zeer veel respect Redelijk veel respect Zonder enig respect
Hoe behulpzaam is de werknemer ten opzichte van teamleden?

Question Title

* 2. Hoe behulpzaam is de werknemer ten opzichte van teamleden?

  Uitermate behulpzaam Zeer behulpzaam Niet erg behulpzaam Helemaal niet behulpzaam
Hoe goed communiceert de werknemer met anderen?

Question Title

* 3. Hoe goed communiceert de werknemer met anderen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoeveel moeite doet de werknemer om zichzelf te verbeteren?

Question Title

* 4. Hoeveel moeite doet de werknemer om zichzelf te verbeteren?

  Uitermate veel moeite Zeer veel moeite Redelijk veel moeite Niet erg veel moeite Helemaal geen moeite
Hoe ontvankelijk is de werknemer voor feedback?

Question Title

* 5. Hoe ontvankelijk is de werknemer voor feedback?

  Uitermate ontvankelijk Zeer ontvankelijk Redelijk ontvankelijk Niet erg ontvankelijk Helemaal niet ontvankelijk
Vraagt de werknemer gemakkelijk om verduidelijking als iets niet duidelijk is?

Question Title

* 6. Vraagt de werknemer gemakkelijk om verduidelijking als iets niet duidelijk is?

  Uitermate gemakkelijk Zeer ontvankelijk Redelijk ontvankelijk Niet erg ontvankelijk Helemaal niet ontvankelijk
Hoe bekwaam gaat de werknemer om met een conflict of een verschil van mening?

Question Title

* 7. Hoe bekwaam gaat de werknemer om met een conflict of een verschil van mening?

  Uitermate bekwaam Zeer bekwaam Redelijk bekwaam Niet erg bekwaam Helemaal niet bekwaam
Hoe goed doet de werknemer zijn best om de verwachtingen van de klant te overtreffen?

Question Title

* 8. Hoe goed doet de werknemer zijn best om de verwachtingen van de klant te overtreffen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoe goed kan de werknemer zich verplaatsen in de klant?

Question Title

* 9. Hoe goed kan de werknemer zich verplaatsen in de klant?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoe goed stemt de werknemer zijn communicatie af op individuele klanten?

Question Title

* 10. Hoe goed stemt de werknemer zijn communicatie af op individuele klanten?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoe goed is de werknemer op de hoogte van de productlijnen van het bedrijf?

Question Title

* 11. Hoe goed is de werknemer op de hoogte van de productlijnen van het bedrijf?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoe waarschijnlijk is het dat de werknemer gedane beloften nakomt?

Question Title

* 12. Hoe waarschijnlijk is het dat de werknemer gedane beloften nakomt?

  Uitermate waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Redelijk waarschijnlijk Niet erg waarschijnlijk Helemaal niet waarschijnlijk
Hoe gedreven is de werknemer?

Question Title

* 13. Hoe gedreven is de werknemer?

  Uitermate gedreven Zeer gedreven Redelijk gedreven Niet erg gedreven Helemaal niet gedreven
Hoe goed gaat de werknemer om met stressvolle situaties?

Question Title

* 14. Hoe goed gaat de werknemer om met stressvolle situaties?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Past de werknemer zich snel of langzaam aan veranderingen aan?

Question Title

* 15. Past de werknemer zich snel of langzaam aan veranderingen aan?

  Uitermate snel Zeer snel Niet snel en niet langzaam Tamelijk langzaam Zeer langzaam Uitermate langzaam
Hoe ontvankelijk is de werknemer voor kritiek?

Question Title

* 16. Hoe ontvankelijk is de werknemer voor kritiek?

  Uitermate ontvankelijk Zeer ontvankelijk Redelijk ontvankelijk Niet erg ontvankelijk Helemaal niet ontvankelijk
Hoe goed is de werknemer in het delegeren van taken aan de juiste personen?

Question Title

* 17. Hoe goed is de werknemer in het delegeren van taken aan de juiste personen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoe vaak herkent de werknemer goede prestaties van anderen?

Question Title

* 18. Hoe vaak herkent de werknemer goede prestaties van anderen?

  Altijd Vaak Soms Een enkele keer Nooit
Hoe goed kan de werknemer bij het uitvoeren van taken prioriteiten stellen?

Question Title

* 19. Hoe goed kan de werknemer bij het uitvoeren van taken prioriteiten stellen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed
Hoe goed draagt de werknemer bij aan de ontplooiing van teamleden?

Question Title

* 20. Hoe goed draagt de werknemer bij aan de ontplooiing van teamleden?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

T