Screen Reader Mode Icon

De verschillende maatregelen

Met het oog op de stijgende energieprijzen heeft de regering maatregelen genomen om de energiefactuur van huishoudens te verlichten. Gezien de diversiteit van deze maatregelen, is het niet altijd gemakkelijk te weten voor welke u in aanmerking komt. Door deze vragen te beantwoorden, kunt u nagaan welke maatregelen op u van toepassing zijn.

Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, is te vinden op de website van de FOD Economie.

Question Title

* Kies een maatregel waarvoor u wilt controleren of ze op u van toepassing is.

T