• Español
  • Nederlands

Introductie

Welkom! Deze vragenlijst gaat over het vak Spaans in het Nederlands voortgezet onderwijs. De vragenlijst inventariseert de ervaringen en behoeften van docenten Spaans in het voortgezet onderwijs. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Jouw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Nuffic gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. We gebruiken ze uitsluitend voor dit onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Ruth Verhoeff, rverhoeff@nuffic.nl.

Question Title

* Geef je les als docent Spaans in het Nederlands voortgezet onderwijs?

T