Inleiding

In 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet regelt het geven van onvrijwillige zorg.
Met deze enquête willen we meten wat de ervaringen zijn van cliënten en hun naasten met de Wet zorg en dwang.

Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is zorg of begeleiding waarvoor de client en/of de vertegenwoordiger van de cliënt geen toestemming geeft.
Mensen met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening die dezelfde symptomen of beperkingen geeft kunnen daarmee te maken krijgen.
Iemand mag alleen onvrijwillige zorg krijgen om ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving te voorkomen.
Of onvrijwillige zorg nodig is moet worden vastgesteld volgens het Wzd stappenplan.

Met deze enquête willen we meten wat de ervaringen zijn van cliënten en hun naasten met de Wet zorg en dwang.

Gebruikte woorden
- We gebruiken het woord ‘naaste’ voor een partner of familie van iemand die zorg en begeleiding krijgt.
- We gebruiken het woord ‘cliënt’ voor de persoon die zorg of begeleiding krijgt.
Dat is iemand met een verstandelijke beperking, dementie of een aandoening die dezelfde symptomen of beperkingen geeft  (zoals Korsakov, Huntington of Niet Aangeboren Hersenletsel.)
- We gebruiken het woord 'zorgverlener' voor: de organisatie of professional die de zorg en begeleiding geeft.

Meer informatie over de Wzd kun je vinden via deze link: Wet zorg en dwang.
Hier vind je ook een filmpje over de Wet zorg en dwang met eenvoudige uitleg.

T