Enquête

Question Title

* 2. Aan welke Vlaamse universiteit behaalde u uw masterdiploma?

Question Title

* 3. Spendeerde u tijdens uw studiecarrière tijd aan extra-curriculaire activiteiten die verbonden waren met de universiteit waaraan u studeerde?

Question Title

* 4. Wat was de aard van de activiteiten waaraan u deelnam? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. In welke mate vindt u dat uw extra-curriculaire activiteiten bevorderlijk waren voor het bereiken van de volgende academische competenties:

  Geen invloed Beperkte invloed Significante invloed Grote invloed
Breed kennisbestand
Cognitieve vaardigheden (kennis verwerven, verwerken, analyseren en toepassen)
Kritisch-reflectieve vaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Wetenschappelijke attitude

Question Title

* 6. Indien u interesse zou hebben om deel te nemen aan een focusgroep of individueel interview betreffende dit thema, gelieve hieronder uw emailadres door te geven.

T