Enquête voor de leden van de kern 

Question Title

* 1. Wat is u leeftijd ?

Question Title

* 2. Op welke manier leest u de Kern ?

Question Title

* 3. Waarom is de Kern belangrijk voor u?

Question Title

* 4. Welke informatie in de Kern heeft uw directie belangstelling ?

Question Title

* 5. Om welke reden moet de Kern blijven bestaan ?

Question Title

* 6. Ja, ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een eenmalige bijeenkomst van een klankbordgroep van lezers.

T