Welkom bij deze enquête

Hallo,
Mijn naam is Gatske Hylkema en voor mijn studie Communicatie aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, doe ik onderzoek naar de vraag wat de effecten zijn van het afschaffen van het melkquotum. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is in 2015 het melkquotum namelijk afgeschaft, met de mogelijke gevolgen van dien. Met deze enquête wil ik onderzoeken wat uw mening hierover is en wat voor uw de gevolgen zijn. Het is voor mijn onderzoek dan ook erg belangrijk dat uw deze enquête invult. Het invullen zal niet meer dan 5 minuten van uw tijd kosten en het zou mij erg blij maken. De reacties op de enquête zijn anoniem. 
Alvast bedankt voor het deelnemen aan deze enquête.

T