Om de informatie in dit verslag te verbeteren, is uw mening ten zeerste nodig. Daarom vragen we u dit evaluatieformulier in te vullen. Dit zou u niet meer dan een paar minuten mogen kosten.
De gegevens van deze enquête worden anoniem verwerkt.
Bedankt voor uw medewerking.
Opmerking: vragen gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.

Question Title

* 1. Vindt u dit verslag interessant?

Question Title

* 2. Vindt u dit verslag begrijpelijk?

Question Title

*  3. Vindt u dit verslag nuttig in het kader van uw praktijk?

Question Title

* 4. Vindt u dat er in het algemeen voldoende uitleg over de gebruikte methodologie is gegeven ?

Question Title

* Welke aspecten zijn eventueel niet voldoende toegelicht? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Vindt u de lay-out van dit verslag aangenaam?

Question Title

* 6. Stemt de vergelijkingsgroep overeen met uw praktijk?

Question Title

* 7. Vindt u het nuttig om de thema's van het rapport in het kader van de LOK te bespreken?

Question Title

* Indien ja, welke thema('s) ? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Wat denkt u van de manier waarop de feedbacks worden bezorgd (korte versie op papier, lange versie via de e-health box)?

Question Title

* 9. Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties in verband met dit verlag?

10. U bent:

Question Title

* Leeftijdscategorie

Question Title

* Geslacht

Question Title

* Jaarlijks aantal contacten (raadplegingen, bezoeken). Overweeg enkel uw eigen contacten, exclusief contacten van uw collega's (als u deel uitmaakt van een groep).

Question Title

* U werkt (Meerdere antwoorden mogelijk):

T