De AVG Survey

Wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking treedt op 25 mei 2018, moeten alle organisaties die zaken doen met personen in de Europese Unie (EU) deze nieuwe wet naleven. De wet is een geheel van regels om de privacy gevoelige gegevens van Europese burgers beter te beschermen. 

Het doel van deze anonieme enquête is om inzicht te krijgen of organisaties klaar zijn met de voorbereidingen voor het implementeren van deze regelgeving. Daarbij wordt naar de planning, invoering, boetes en toewijzing van middelen of resources voor de AVG-naleving gevraagd.

Deze enquête zal niet meer dan 5 minuten van je tijd vragen. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met alle deelnemers zodra het rapport beschikbaar is.

Bedankt voor je deelname aan deze enquête!

Question Title

* 1. Hoe bekend ben je met de AVG regelgeving? (selecteer éėn antwoord):

Question Title

* 2. Hoe goed is uw organisatie voorbereid om binnen de deadline van 25 maart 2018 te voldoen aan de AVG-voorschriften? (selecteer éėn antwoord):

T