Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. HOE GAAT HET MET JE?

Question Title

* 2. HEB JIJ DE AFGELOPEN 2 MAANDEN CORONA SYMPTOMEN GEHAD?

Question Title

* 3. HEBBEN FAMILIELEDEN OF HUISGENOTEN DE AFGELOPEN 2 MAANDEN
CORONA SYMPTOMEN GEHAD?

Question Title

* 4. HEB JIJ JE EENZAAM GEVOELD DE AFGELOPEN 2 MAANDEN?

Question Title

* 5. HEB JIJ JE VERVEELD DE AFGELOPEN 2 MAANDEN?

Question Title

* 6. SPREEK JIJ AF MET VRIENDEN?

Question Title

* 7. VIND JIJ DE REGELS DIE ER NU ZIJN TE STRENG?

Question Title

* 8. BEN JIJ BANG DAT ER WEER EEN NIEUWE UITBRAAK KOMT?

Question Title

* 9. ERVAAR JIJ NU MEER DRUK THUIS?

Question Title

* 10. HEB JIJ NU EEN INKOMEN (WEKELIJKS OF MAANDELIJKS GELD)?

Question Title

* 11. BEN JIJ JOUW (BIJ)BAAN KWIJT GERAAKT DE AFGELOPEN 2 MAANDEN?

Question Title

* 12. HEB JIJ GESOLLICITEERD DE AFGELOPEN 2 MAANDEN?

Question Title

* 13. HEB JIJ NU SCHULDEN?

Question Title

* 14. GEEF JIJ NU MINDER GELD UIT TIJDENS DEZE CORONA CRISIS?

Question Title

* 15. GAAT HET GOED MET JOUW SCHOOLWERK?

Question Title

* 16. KAN JIJ NOG JOUW HOBBY'S UITVOEREN?

Question Title

* 17. SPORT JIJ NOG?

Question Title

* 18. BEZOCHT JIJ VOOR DE CORONA CRISIS HET JONGERENWERK?

Question Title

* 19. WELKE LOCATIE(S) VAN ONZE JONGERENWERK BEZOEK/BEZOCHT JIJ?

Question Title

* 20. BEN JIJ BLIJ DAT ER WEER BEPERKT TOEGANG IS TOT HET
JONGERENCENTRUM? 

Question Title

* 21. BEN JIJ BLIJ DAT ER WEER BEPERKT ACTIVITEITEN WORDEN AANGEBODEN DOOR HET JONGERENWERK VAN DYNAMO?

Question Title

* 22. WELKE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HET JONGERENWERK VIND JIJ LEUK?

Question Title

* 23. VAN WELKE SOCIALMEDIA MAAK JIJ NU HET MEESTE GERBUIK?

Question Title

* 24. HEB JIJ CONTACT GEHAD MET EEN
JONGERENWERKER DE AFGELOPEN 2 MAANDEN?

Question Title

* 25. WAT VOOR ACTIVITEITEN OF ONDERSTEUNING ZOU JIJ GRAAG WILLEN?

Question Title

* 26. WAT VIND JIJ HET ALLERVERVELENDST VAN DEZE CORONA TIJD?

Question Title

* 27. WAT VIND JIJ POSITIEF AAN DEZE CORONA TIJD?

Question Title

* 28. ZOU JIJ NOG WAT WILLEN ZEGGEN TEGEN DE JONGERENWERKERS VAN
DYNAMO?

Question Title

* 29. WAT ZOU JIJ NOG WILLEN ZEGGEN OF ADVISEREN AAN DE
BURGERMEESTER VAN AMSTERDAM?

Question Title

* 30. WAT IS JOUW LEEFTIJD?

Question Title

* 31. WAT IS JOUW GESLACHT?

NAMENS DE JONGERENWERKERS VAN DYNAMO WILLEN WIJ JOU BEDANKEN VOOR HET INVULLEN VAN DEZE ENQUETE. 
MOCHT JIJ NOG VRAGEN HEBBEN NEEM GERUST CONTACT OP. 

WWW.DYNAMOJONGEREN.NL 

STAY SAFE AND HEALTHY!
0 van 31 beantwoord
 

T