Welkom bij FM marktonderzoek België

Welkom bij de online enquête FM marktonderzoek België!
 
U staat nu klaar om uw ervaring met en visie op de Facility Management markt in België met ons te delen. Deze marktstudie van IFMA Belgium wil inzicht verwerven in de trends en ontwikkelingen van de Facility Management markt in België, vandaag en in de toekomst. De resultaten van deze studie zullen bijdragen tot de verdere professionalisering van het vakdomein. Bovendien zullen alle actoren in de FM markt dankzij deze resultaten hun activiteiten beter kunnen sturen.
 
Op basis van uw rol - facilitair departement (facility manager), facilitair dienstverlener, adviseur in Facility Management, onderwijsinstelling (docent/student) - krijgt u een aantal vragen. Dit zijn hoofdzakelijk meerkeuzevragen zodat u op 8 minuten klaar bent.
 
We wensen u veel succes!
 
IFMA Belgium

T