LIAISON - EURIC

Konkurs projekta LIAISON (EU Rural Innovation Contest – EURIC) za inovacije u poljoprivredi i ruralnim područjima ima za cilj da identifikuje, prikupi i napravi pregled interaktivnih inovatinih projekata, prakse i inicijative, koje su u toku ili koje su nedavno završene. Cilj nam je da pronađemo inspirativne inovatore koje menjaju poljoprivredu i ruralne zajednice.

Da li ste nedavno bili deo inovativne i inspirativne inicijative u oblasti poljoprivrede, šumarstva ili prehrambenog lanca?

Da li u Vašom projektu je bila uključena ekspertiza drugih partnera iz oblasti nauke ili iz prakse?

Ako jeste, molimo Vas da se prijavite na naš konkurs do 15. marta 2019. godine!

Možete biti odabrani kao jedan od 15 Ambasadora inovacija u poljoprivredi i ruralnim područjima, koji će dobiti međunarodno priznanje na prestižnoj ceremoniji dodele nagrada u velikoj evropskoj prestonici u novembru 2019. godine.
 

T