Inleiding

Deze enquête is bedoeld voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en geïnteresseerden uit de regio Noordwest-Twente.
 
 
Kanker is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. De ziekte trekt ook een zware wissel op het leven van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vaak komt pas na afloop van de medische behandeling het emotionele verwerkingsproces op gang.

De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is.
Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast organiseren inloophuizen regelmatig thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, inloopochtenden en faciliteren zij spreekuren waarbij individuele ondersteuning wordt geboden. In veel inloophuizen zijn speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen.
Bij sommige inloophuizen is daarnaast professionele psychosociale zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vanuit de praktijk komen signalen dat mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten behoefte hebben aan deze vorm van ondersteuning. De Nieuwe Organisatie, ZGT Almelo en het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente willen door middel van een digitale enquête inzicht krijgen in hoeverre er behoefte is aan een inloophuis in Almelo.
 
3% of survey complete.

T