Dit jaar starten we een grondige vernieuwing van de website vreemdelingenrecht. Help ons hierbij met uw feedback en verbeterpunten.
De bevraging duurt hoogstens vijf minuten. 
Uw reactie is anoniem en wordt enkel gebruikt om onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet bewaard worden nadat de bevraging is afgerond en de resultaten verwerkt zijn.

T