* 1. Heeft uw organisatie voldoende geld bij elkaar gebracht om de doelstellingen voor fondsenwerving dit jaar te halen?

* 2. Had uw organisatie, vergeleken met vorig jaar, dit jaar meer moeite om vrijwilligers te vinden, minder moeite om vrijwilligers te vinden of ongeveer evenveel moeite om vrijwilligers te vinden?

* 3. Zijn uw doelstellingen voor fondsenwerving in vergelijking met verleden jaar hoger geworden, lager geworden of ongeveer gelijk gebleven?

* 4. Hoe vaak maakt uw organisatie gebruik van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, enz.) om geld in te zamelen?

* 5. Wat doet uw organisatie om geld in te zamelen?

* 6. Beschrijf de mensen die de beste fondsenwervers binnen uw organisatie zijn.

T