Heeft uw organisatie voldoende geld bij elkaar gebracht om de doelstellingen voor fondsenwerving dit jaar te halen?

Question Title

* 1. Heeft uw organisatie voldoende geld bij elkaar gebracht om de doelstellingen voor fondsenwerving dit jaar te halen?

Had uw organisatie, vergeleken met vorig jaar, dit jaar meer moeite om vrijwilligers te vinden, minder moeite om vrijwilligers te vinden of ongeveer evenveel moeite om vrijwilligers te vinden?

Question Title

* 2. Had uw organisatie, vergeleken met vorig jaar, dit jaar meer moeite om vrijwilligers te vinden, minder moeite om vrijwilligers te vinden of ongeveer evenveel moeite om vrijwilligers te vinden?

Zijn uw doelstellingen voor fondsenwerving in vergelijking met verleden jaar hoger geworden, lager geworden of ongeveer gelijk gebleven?

Question Title

* 3. Zijn uw doelstellingen voor fondsenwerving in vergelijking met verleden jaar hoger geworden, lager geworden of ongeveer gelijk gebleven?

Hoe vaak maakt uw organisatie gebruik van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, enz.) om geld in te zamelen?

Question Title

* 4. Hoe vaak maakt uw organisatie gebruik van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, enz.) om geld in te zamelen?

Wat doet uw organisatie om geld in te zamelen?

Question Title

* 5. Wat doet uw organisatie om geld in te zamelen?

Beschrijf de mensen die de beste fondsenwervers binnen uw organisatie zijn.

Question Title

* 6. Beschrijf de mensen die de beste fondsenwervers binnen uw organisatie zijn.

T