De gemeente Woudenberg werkt aan het vernieuwen van het huidige groenbeleidsplan (2011). Dit gaat over het groen bij u in de straat en wijk, maar ook over het buitengebied van Woudenberg. Als gemeente vinden we het belangrijk om u als inwoner hierbij te betrekken. Daarom vragen wij u in deze enquête naar uw mening over het openbaar groen in relatie tot actuele thema’s als klimaatverandering en biodiversiteit. Beide thema’s worden in de enquête kort uitgelegd. Het invullen van deze enquête kost ongeveer 7 minuten tijd.
Algemene vragen
De algemene vragen zijn van belang om uw antwoorden op vervolgvragen in deze enquête beter te begrijpen en de betrouwbaarheid van de uitkomsten te vergroten.

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijdscategorie?

Question Title

* 3. Bent u woonachtig in de gemeente Woudenberg? 

0 van 29 beantwoord
 

T