NZLokaal inventariseert hoe groot de behoefte is aan tijdelijke betaalbare woonruimte voor spoedzoekers in de gemeente Noordwijk. Spoedzoekers zijn inwoners die snel tijdelijke woonruimte nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, ter overbrugging bij een verhuizing, bij een baan in Noordwijk terwijl je ver weg woont, of als je als jongere het huis uit wil.

Als je een spoedzoeker bent, kun je de onderstaande vragen invullen. Dat kan tot en met 8 maart 2020. Dan kunnen wij zien hoe de vraag naar tijdelijke woonruimte over de gemeente verdeeld is. En ons sterk maken voor voldoende plekken voor spoedzoekers. Alvast bedankt! 

Question Title

* 1. In welk dorp zoek je tijdelijke woonruimte? Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 2. Voor wie zoek je tijdelijke woonruimte?

Question Title

* 3. Wat is je reden dat je met spoed tijdelijke woning zoekt?

Question Title

* 4. Hoe lang verwacht je tijdelijk woonruimte nodig te hebben?

T