Welkom en fijn dat u deelneemt aan ons onderzoek!

In samenwerking met VU Amsterdam doet FinTouch dit jaar voor de vierde maal landelijk onderzoek naar de ‘effectiviteit van business control’ binnen organisaties.

De uitkomsten worden beschreven in een whitepaper waarin wij zowel succesfactoren als belemmeringen voor effectiviteit identificeren. Wij verwachten dat individuele controllers en hun leidinggevenden daarmee hun voordeel kunnen doen!

Deze vragenlijst bestaat uit 34 inhoudelijke vragen en het invullen ervan neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. Aan het eind ervan kunt u aangeven of en hoe u de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen. Uiteraard garandeert FinTouch de anonimiteit van de antwoorden.

Tot slot: wij leven momenteel in een vrij uitzonderlijke situatie van de Corona-crisis. Om onze onderzoeksresultaten zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden met voorgaande jaren, vragen wij respondenten om zoveel mogelijk te abstraheren van deze unieke situatie en stellingen te beantwoorden vanuit een 'normale situatie'.

T