Het geluk van de mens hangt af van het geluk in zijn relaties.

Heel weinig mensen zijn gezegend met een gelukkige relatie. De meesten worstelen hiermee en weten niet hoe ermee om te gaan. Heb je dit ook? Weet dat je echt niet alleen bent hierin. En juist door je hart te delen met anderen laat je je zien en horen en laat je je ook verbinden. Door deze enquête in te vullen help je niet alleen ons maar ook anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Bij voorbaat dank!

Geluk Gewenste Groeten,
Natasha en Ton


Question Title

* 1. Wat heb je het meeste nodig met betrekking tot je liefdesrelatie?

Question Title

* 2. Wat wil je graag  bereiken, wat is je doel?

Question Title

* 3. Hoe zou je je voelen als deze behoefte is vervuld?

Question Title

* 4. Wat heb je op dit gebied al gedaan?

Question Title

* 5. Welke frustraties heb je nu?

Question Title

* 6. Wat wil je de komende tijd bereiken?

Question Title

* 7. Wil je in contact blijven? Laat je hier je e-mailadres achter. Dan krijg je nog een video van ons met een aantal tips voor een gelukkige relatie. Heel hartelijk dank!

T