We leggen u tien stellingen voor over het thema 'gezondheidsinformatie op internet'. U kunt de stellingen beoordelen door middel van de antwoordmogelijkheden die gegeven worden.
De resultaten hiervan worden gebruikt voor onderzoek naar gezondheidsinformatie op internet. Bedankt dat u hier aan mee wilt werken!

Deze vragenlijst is opgesteld door onderzoekers van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UMCG). Voor vragen kunt u contact opnemen met Lisa Bakker (l.r.bakker@umcg.nl).


De vragenlijst is volledig anoniem. De verkregen gegevens zullen in geen geval herleidbaar zijn naar u.

Question Title

* 1. Geslacht en leeftijd

Question Title

* 2. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Question Title

* 3. Ik weet welke gezondheidsinformatie ik op het internet kan vinden

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
Daar ben ik het..

Question Title

* 4. Ik weet waar op het internet ik nuttige gezondheidsinformatie kan vinden

Question Title

* 5. Ik weet hoe ik nuttige gezondheidsinformatie op het internet kan vinden

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
Daar ben ik het..

Question Title

* 6. Ik weet hoe ik het internet kan gebruiken om mijn vragen over gezondheid te beantwoorden

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
Hier ben ik het..

Question Title

* 7. Ik weet hoe ik de op het internet gevonden gezondheidsinformatie kan gebruiken om mezelf te helpen

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee eens / niet mee oneens Mee eens Sterk mee eens
Daar ben ik het..

Question Title

* 8. Ik heb voldoende vaardigheden om de gezondheidsinformatie die ik op het internet vind op waarde te kunnen schatten

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
Hier ben ik het..

Question Title

* 9. Ik kan onderscheid maken tussen (op het internet gevonden) gezondheidsinformatie van hoge en lage kwaliteit

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
Hier ben ik het..

Question Title

* 10. Ik voel me zelfverzekerd genoeg om op basis van gezondheidsinformatie van het internet beslissingen over mijn gezondheid te nemen

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
Ik ben het hier..

T