* 1. Waar denkt u aan bij de naam ‘In De Wandelgangen’? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 2. Om welke reden bezoekt u InDeWandelgangen.com? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 3. Hoe belangrijk vindt u de rubrieken?

* 4. Welke van onderstaande In De Wandelgangen rubrieken zijn bij u bekend? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 5. Welke rubrieken mist u nog? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 6. Welke vorm van interviews op de website geniet uw voorkeur?

* 7. Hoe tevreden bent u over de website?

* 8. Is er iets dat u nog mist op de website? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 9. Bent u het met de volgende stellingen eens of oneens?

  Eens Oneens N.V.T.
Ik vind de website overzichtelijk.
Ik vind de standen en uitslagen per klasse overzichtelijk.
De verschillende onderdelen op de website zijn makkelijk te vinden.
Het menu op de website heeft een logische indeling.
De lay-out van de website zoals tekstgrootte, tekstkleur en afbeeldingen, vind ik duidelijk.
Op de website worden passende afbeeldingen gebruikt.
Ik vind de reclame op de website niet storend.
Als ik de uitslagen/standen wil bekijken, ga ik naar InDeWandelgangen.com
Ik bekijk regelmatig de rubrieken op InDeWandelgangen.com

* 10. Welk cijfer zou u voor de website van In De Wandelgangen geven?
(1 ster - 10 sterren)

* 11. Welke verbeterpunten heeft u voor de website van In De Wandelgangen?

* 12. Heeft u de In De Wandelgangen App gedownload?

 
20% of survey complete.

T