1. LEESGEDRAG

Hieronder vindt u een aantal vragen over uw leesgedrag van de Golden Raand. Het zijn meerkeuze vragen, soms aangevuld met een invulveld waar u uw eigen bevindingen kunt toelichten (dit is echter niet verplicht)

Question Title

* 1. Leest u het tijdschrift Golden Raand?

Question Title

* 2. Deelt u weleens de Golden Raand met anderen? Zo ja met wie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. De Golden Raand heeft iedere editie een thema. Wat vindt u van deze aanpak?

Wat vindt u van de volgende onderwerpen in de Golden Raand?

Question Title

* 4. Artikelen over natuur en werkzaamheden die Het Groninger Landschap uitvoert?

Question Title

* 5. Artikelen over erfgoed en werkzaamheden die Het Groninger Landschap uitvoert?

Question Title

* 6. Interviews met vrijwilligers/medewerkers van Het Groninger Landschap?

Question Title

* 7. Artikelen over een dier- of plantensoort?

Question Title

* 8. Kort nieuws?

Question Title

* 9. Column Hanneke Kappen

Question Title

* 10. Column Michel van Roon

Question Title

* 11. Nieuws uit de natuur (voorheen waarnemingen)

Question Title

* 12. Giften/legaten

Question Title

* 13. Vrienden van Het Groninger Landschap

Question Title

* 14. Voorwoord

Question Title

* 15. Beschermers aanbiedingen.

Question Title

* 16. Mien Grunneger Laand

Question Title

* 17. Bericht van de Jeugdboswachters.

De volgende vragen hebben betrekking op de vormgeving, onderwerpverdeling etc.

Question Title

* 18. Wat vindt u van de verdeling van de aandacht voor natuur en erfgoed in de Golden Raand?

Question Title

* 19. Zou er in de Golden Raand meer pagina's voor jeugd moeten komen? en zou u er iets mee doen?

Question Title

* 20. Wat vindt u van het taalgebruik in de Golden Raand? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Question Title

* 21. Wat vindt u van de vormgeving van de Golden Raand? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Question Title

* 22. Wat vindt u van de kwaliteit van de fotografie in de Golden Raand?

Question Title

* 23. Wat vindt u van de leesbaarheid van het lettertype?

Question Title

* 24. U ontvangt de Golden Raand 4 keer per jaar. Hoeveel keer per jaar zou u de Golden Raand willen ontvangen?

Question Title

* 25. De Golden Raand bestaat elke uitgave nagenoeg uit 34 pagina's. Bent u tevreden over de hoeveelheid pagina's?

Question Title

* 26. Heeft u weleens naar aanleiding van het tijdschrift de volgende acties ondernomen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 27. In hoeverre is het tijdschrift Golden Raand in uw beslissing om Beschermer te blijven van Het Groninger Landschap van belang?

Hieronder vindt u een aantal stellingen. Wilt u aangeven in welke mate u het met de stelling eens of oneens bent?

Question Title

* 28. Het tijdschrift de Golden Raand leert mij nieuwe dingen over de natuur.

Question Title

* 29. Door het tijdschrift heb ik (nog) meer waardering voor de natuur in Groningen.

Question Title

* 30. Het tijdschrift inspireert me om er op uit te gaan in de natuur.

Question Title

* 31. Door het tijdschrift leer ik meer over erfgoed in de provincie Groningen.

Question Title

* 32. Door het tijdschrift heb ik (nog) meer waardering voor erfgoed in de provincie Groningen.

Question Title

* 33. Het tijdschrift inspireert me om cultuur historisch erfgoed te bezoeken.

Question Title

* 34. Door het tijdschrift weet ik meer over het werk van Het Groninger Landschap.

Question Title

* 35. Het tijdschrift bevat informatie die aansluit bij mijn interesse(s).

Question Title

* 36. Ik lees het tijdschrift omdat ik graag wil weten wat er met mijn donatie(s) wordt gedaan.

Question Title

* 37. Kunt u een andere reden geven waarom u het tijdschrift leest?

Question Title

* 38. Welk cijfer geeft u de Golden Raand op een schaal van 1 tot en met 10? (Waarbij 1 zeer slecht is en 10 uitmuntend)

Question Title

* 39. Heeft u nog suggesties/opmerkingen waarmee wij de Golden Raand kunnen verbeteren?

Sinds 2015 publiceert Het Groninger Landschap maandelijks ook een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat altijd het laatste nieuws en activiteiten. De nieuwsbrief is bedoeld als actuele aanvulling op de Golden Raand. Deze nieuwsbrief ontvangt u in uw mailbox als u zich aanmeldt via de website . 

Question Title

* 40. Heeft u zich geabonneerd op de digitale nieuwsbrief van Het Groninger Landschap?

De volgende vragen gaan over uw motivatie om de digitale nieuwsbrief te lezen. Wilt u aanvinken in hoeverre de volgende stellingen op u van toepassing zijn?

Question Title

* 41. Ik vind het leuk om te lezen over natuur, dieren, erfgoed en activiteiten.

Question Title

* 42. Ik wil graag snel op de hoogte zijn van nieuws van Het Groninger Landschap.

Question Title

* 43. Ik lees de nieuwsbrief als aanvulling op de Golden Raand.

Question Title

* 44. Ik doe zo inspiratie op voor activiteiten in natuur of erfgoed.

Question Title

* 45. Ik voel mij dan betrokken bij Het Groninger Landschap

Hieronder stellen we een aantal vragen over de sociale media van Het Groninger Landschap.

Question Title

* 46. Van welke sociale media maakt u actief gebruik? Meerdere antwoorden mogelijk

Hierna volgen diverse vragen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met Het Groninger Landschap of verwante organisaties.

Question Title

* 47. Volgt u Het Groninger Landschap op onderstaande sociale media? Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 48. Bezoekt u weleens de website van Het Groninger Landschap?

Question Title

* 49. Ontvangt u of iemand anders in uw huishouden tijdschriften van andere Nederlandse natuurorganisaties?

Question Title

* 50. Welke van de tijdschriften die uw huishouden ontvangt van natuurorganisaties vindt u het aantrekkelijkst?

Question Title

* 51. Naar welke vorm van communicatie over/door Het Groninger Landschap gaat uw voorkeur uit?

BESCHERMERSPAS

Question Title

* 52. Jaarlijks ontvangt u van Het Groninger Landschap uw Beschermerspas. Kunt u aangeven of u gebruik maakt van uw pas?

Er-Op-Uit

Question Title

* 53. Met de Golden Raand wordt ook Er-Op-Uit (activiteitenoverzicht) meegestuurd.  Kunt u aangeven hoe vaak u de Er-Op-Uit raadpleegt?

Question Title

* 54. Maakt u gebruik van de genoemde activiteiten in de Er-Op-Uit?

Question Title

* 55. Kijkt u naar aanleiding van de genoemde activiteiten in de Er-Op-Uit ook op de website van Het Groninger Landschap?

Question Title

* 56. Hoe beoordeelt u de opmaak van de Er-Op-Uit?

Question Title

* 57. Als u kon kiezen, zou u de Er-Op-Uit willen blijven ontvangen?

Hieronder vragen wij u om persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt in relatie tot dit lezersonderzoek en worden nooit verstrekt aan derden. Het invullen van de enquête is geanonimiseerd. U wordt alleen benaderd door ons (Het Groninger Landschap) als u hiervoor akkoord heeft gegeven in het lezersonderzoek.

Question Title

* 58. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 59. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 60. Woont u in de provincie Groningen?

Question Title

* 61. Hoe lang bent u al Beschermer van Het Groninger Landschap?

Question Title

* 62. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Question Title

* 63. Ik ben voor dit onderzoek uitgenodigd via...

Question Title

* 64. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de Golden Raand, de Er-Op-Uit, de digitale nieuwsbrief of onze Sociale Media? Laat hier uw bericht achter.

Question Title

* 65. Wilt u kans maken op de prijs? laat dan hier uw gegevens achter! Winnaars krijgen persoonlijk bericht in januari 2018. (over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd)
De prijs is een overnachting voor max. 4 personen in één van de trekkershutten langs de Dollarddijk. Er worden 3 overnachtingen verloot onder de deelnemers.

T