Inleiding

Bouwt u mee aan een actueel en bruikbaar functiehuis- en handboek voor de Groothandel in Groenten en Fruit? Vul dan deze enquête in! 

Waarom?
De sector Groothandel in Groenten en Fruit is in ontwikkeling. Hierdoor veranderen ook de functies binnen de branche en dat leidt ertoe dat het functiehuis is verouderd.

Wat gaan we doen?
Bij het afsluiten van de laatste cao hebben cao partijen besloten om het huidige functiehuis- en handboek te actualiseren en moderniseren. De functies in de cao voor de groothandel in Groenten en Fruit moeten beter aansluiten op de huidige praktijk, herkenbaar en bruikbaar zijn, zodat u binnen uw bedrijf alle medewerkers op een relatief eenvoudige wijze kunt indelen in een functie en tevens in de loonschalen van de cao.  Voor het huidige functieraster verwijzen wij u naar pagina 35 van het functiehandboek en pagina 42 en 43 van de CAO. Cao-partijen werken in dit project samen met werkgeversvereniging AWVN. 

Belang
De resultaten van deze enquete vormen de basis voor de keuze welke referentiefuncties meegenomen worden in het nieuwe functiehuis. Om een goed overzicht van alle functies te krijgen is uw bijdrage erg belangrijk. U weet als geen ander welke werkzaamheden uw werknemers in de praktijk verrichten. We stellen het erg op prijs als u mee wilt werken om informatie te verzamelen. Daarom vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Druk op de knop ‘vragenlijst starten’ om te beginnen.
 
De enquete bestaat uit ongeveer 10 vragen. De gegevens uit deze enquête worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Het huidige functiehandboek vindt u bijgesloten in de e-mail. In het belang van het onderzoek vragen wij u de tijd te nemen voor het invullen van de enquete.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Suzan van Kuppeveld van het GroentenFruit Huis (vankuppeveld@groentenfruithuis.nl). Graag ontvangen wij voor 31 augustus uw reactie. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,

GroentenFruit Huis, CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU

T