De antwoorden zullen door AMCRA anoniem geanalyseerd worden en de resultaten zullen gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in specifieke condities die de antibioticakeuze zouden kunnen beïnvloeden.

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht

Question Title

* 2. Doet u diergeneeskundige praktijk?

Question Title

* 3. Hoeveel jaren praktijkervaring hebt u?

Question Title

* 4. In welke sector bent u hoofdzakelijk actief?
Gelieve de rest van deze enquête in te vullen op basis van de ervaring in de door u gekozen sector.

Question Title

* 5. Hoe informeert u zich over verantwoord antibioticagebruik en antibioticaresistentie?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 6. Kent u het AMCRA  formularium?

Question Title

* 7. Indien ja, hoe vaak gebruikt u het AMCRA formularium?

Question Title

* 8. Welke versie gebruikt u van het AMCRA formularium?

Question Title

* 9. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: Uw ervaring en gewoontes

Question Title

* 10. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: Het resultaat van complementaire analysen (vb. cytologie, pH bepaling, GRAM kleuring, cultuur, gevoeligheidstest, PCR …)

Question Title

* 11. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: Wachttijd

Question Title

* 12. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: Toedieningsgemak

Question Title

* 13. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: Beschikbare verpakkingsgroottes

Question Title

* 14. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: prijs

Question Title

* 15. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: promoties bij de groothandel

Question Title

* 16. Bij het inzetten van een antibiocatherapie wordt uw keuze beïnvloed door: andere (graag specifiëren)

Question Title

* 17. Hoe vaak wordt u geconfronteerd met de situatie waarbij het antibioticum van uw keuze niet meer beschikbaar is in België ?

Question Title

* 18. Geef één (of meerdere) voorbeeld(en) van antibiotica die u zou willen gebruiken maar die niet beschikbaar is (zijn).

Question Title

* 19. Hoe vaak wordt u geconfronteerd met een niet aangepaste verpakkingsgrootte van een antibioticum?

Question Title

* 20. Geef één (of meerdere) voorbeeld(en) van antibiotica waar er geen aangepaste verpakkingsgrootte(s) is (zijn).

Question Title

* 21. Vindt u dat uw therapeutische keuzevrijheid negatief wordt beïnvloed door het niet beschikbaar zijn van bepaalde verpakkingsgroottes?

Question Title

* 22. Stel dat de verpakking te groot is, wat doet u dan?

Question Title

* 23. Hoe gaat u om met open verpakkingen of vervallen antibiotica?

Question Title

* 24. Heeft u specifieke suggesties in verband met de beschikbaarheid van antibiotica in de diergeneeskunde in België?

Question Title

* 25. Heeft u specifieke suggesties in verband met de verpakkingsgrootte van antibiotica in de diergeneeskunde in België?

Question Title

* 26. Wenst u op de hoogte te worden gebracht over de resultaten van deze enquête en andere activiteiten van AMCRA ?

Question Title

* 27. het email adres waar de AMCRA nieuwsbrief mag naartoe gezonden worden is ...

T