Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Mag een land uitzonderingen maken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Question Title

* 2. Wat zijn de eisen van rechtsgeldige toestemming? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Wat is een Data Protection Impact Assessment (DPIA)?

Question Title

* 4. Wat is geen kerntaak van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

Question Title

* 5. Wanneer moet een organisatie een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Question Title

* 6. Binnen hoeveel uur moet een datalek worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Question Title

* 7. Wat houdt het recht op dataportabiliteit in?

Question Title

* 8. Wat is geen voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens?

Question Title

* 9. Wat houdt de verantwoordingsplicht in?

0 van 9 beantwoord
 

T