Question Title

* U wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek van Maxime Van Rompay, masterstudent aan de KU Leuven. Ethische normen schrijven voor dat u eerst informatie krijgt over het onderzoek waaraan u deelneemt. Lees dus deze informatie en stel eventuele vragen via het onderstaande e-mailadres.

1. Aard en doel van het onderzoek: Het doel van dit onderzoek is om op een wetenschappelijke wijze inzicht te verkrijgen in elementen die de treinreiservaring van een reiziger bepalen en versterken. De resultaten van het onderzoek zullen verwerkt worden in een masterproef voorgedragen aan de KU Leuven.
2. Procedures: U krijgt in deze online enquête een reeks vragen en stellingen voorgelegd die u naar eigen mening kan beantwoorden en beoordelen. De enquête duurt ongeveer 10 minuten.
3. Ongemak en risico’s: Uw deelname vraagt alleen wat aandacht en tijd. Er zijn geen bekende risico’s.
4. Voordelen: Door deze enquête in te vullen draagt u bij aan het voltooien van de masterproef. De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden voor het formuleren van aanbevelingen voor de (her)opwaardering van het internationale treinverkeer.
5. Vertrouwelijkheid: De gegevens worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt voor de beschreven doelen. Het is niet mogelijk te achterhalen wie wat heeft ingevuld en wie de vragenlijsten niet of onvolledig heeft ingevuld. Wetenschappelijke verslaggeving gebeurt op groepsniveau en gaat dus niet over individuele deelnemers.
6. Weigering/stopzetting: Weigeren mee te doen heeft geen effect op uw relatie met de masterstudent, de KU Leuven, de diensten die de universiteit aanbiedt of eender welke organisatie actief in de vervoerssector. U mag op eender welk moment stoppen met het invullen van vragen zonder dat daar enig nadeel uit voortvloeit.

Als u instemt met deze informatie, als uw eventuele vragen beantwoord zijn en als u besluit mee te doen, gelieve dan hieronder ‘Ik ga akkoord’ aan te klikken.

Voor verdere vragen of klachten kan u steeds een e-mail sturen naar maxime.vanrompay@student.kuleuven.be

0 van 27 beantwoord
 

T