Question Title

* 1. Naam:
Bedrijfsnaam:

Bent u bekend met de energietransitie? Weet u wat de energietransitie inhoudt voor uw onderneming?

Zo ja, via welke bronnen bent u aan die informatie gekomen?

Zo niet, wat is de reden dat u nog niet (volledig) bekend bent met de energietransitie? 

Question Title

* 2. Bent u actief bezig met de overstap naar duurzame energie? Zo ja, op welke manier?

Question Title

* 3. Wat motiveert/zou u motiveren u om er mee aan de slag te gaan?

Question Title

* 4. Zijn er belemmeringen voor u om er mee aan de slag te gaan? Zo ja, welke zijn dat?

Question Title

* 5. Bent u al op de hoogte dat kantoren in 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben? Weet u welk energielabel er op dit moment op uw pand(en) zit?

5.5 Is het haalbaar voor uw bedrijf om aan deze eis te voldoen?

Question Title

* 6. Bent u er al van op de hoogte dat aan de energietransitie ook wettelijke eisen voor besparing verbonden zijn? (dit geldt alleen voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken)

Question Title

* 7. Heeft u een idee van welke technieken uw bedrijf zou kunnen gebruiken om energie te besparen/op te wekken? (Zonnepanelen, Warmtepomp, Isolatie etc)

Question Title

* 8. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die de overheid biedt om u te helpen bij de transitie?

Question Title

* 9. Wat zou voor u als ondernemer zwaarder wegen: dat u wettelijk verplicht wordt om zo energiezuinig mogelijk/energieneutraal te zijn of de maatschappelijke uitstraling die de transitie op uw bedrijf kan hebben?

Question Title

* 10. Is uw bedrijf ooit gecontroleerd op energieverbruik/besparing? Zo ja, heeft u daarna veranderingen doorgevoerd? (Indien u wel veranderingen heeft doorgevoerd welke veranderingen zijn dit?)

T