Thema 1: wat gebeurt er al op de werkvloer?

De volgende stellingen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in wat er al gebeurt in de zorg om deze meer toekomstbestendig te maken. We zullen vragen naar onderwerpen waarvan wij denken dat de komende jaren veel zal (moeten) gebeuren. Er zullen vragen worden gesteld over veranderingen van de afgelopen 3 jaar. Beperk je hierin tot jouw ervaring als arts en/of onderzoeker.

Question Title

* 1. De afgelopen 3 jaar heb ik als arts-assistent gezien dat binnen mijn specialisme steeds meer wordt gestreefd naar zorg dichter bij of in het huis van de patiënt.

Question Title

* 2. De afgelopen jaren zijn uitkomstmaten (zoals: kans op succesvolle behandeling, kans op bijwerkingen, kans op complicaties) inzichtelijker geworden voor de patiënt.

Question Title

* 3. Geef per deelgebied aan in hoeverre er binnen jouw specialisme gebruik wordt gemaakt van e-Health

  Helemaal mee oneens Oneens Niet eens/niet oneens Eens Helemaal mee eens
Diagnostiek
Behandeling
Zelfmanagement
Patiëntparticipatie
Communicatie tussen patiënt en arts/verpleging
Contact met andere patiënten

Question Title

* 4. De afgelopen 3 jaar hebben er verbeteringen plaatsgevonden wat betreft de uitwisselbaarheid van de informatie uit patiëntendossiers naar andere zorgverleners.

Question Title

* 5. De administratielast voor artsen is de afgelopen 3 jaar minder geworden.

Question Title

* 6. Er is binnen mijn specialisme de afgelopen 3 jaar meer aandacht voor het ontwikkelen van keuzehulp instrumenten voor patiënten.

T