Deze enquête dient ter afronding van mijn studie bedrijfskunde MER aan de Hanzehogeschool te Groningen. Het onderzoekt de behoefte ten aanzien van inkoop- en contractmanagement bij private organisaties uit de commerciële- en zakelijke dienstverlening.

Tijdens deze enquête zal er gesproken worden over tactisch inkopen en contractmanagement, omdat deze begrippen een groot deel uitmaken van het onderzoek worden deze hier eerst kort toegelicht:
- Tactisch inkopen is het daadwerkelijke voorzien van de bedrijfsprocessen van de juiste goederen en diensten. Het gaat hierbij om het doorlopen van het inkooptraject vanaf het specificeren van behoeften tot aan onderhandelen en contracteren. Daarnaast wordt er onder tactisch inkopen ook het beheren, managen en beoordelen van leveranciersrelaties verstaan.
- Contractmanagement is de methodiek om afspraken met leveranciers duidelijk en transparant vast te leggen en hier actief op te sturen. Het gaat hierbij om het beheren van alle termijnafspraken, met als doel risico's te vermijden, kosten te bewaken en te reduceren, en een bijdrage te leveren aan het strategisch beleid.

Deelname aan deze enquête is anoniem en zal zo'n 5 minuten in beslag nemen. Uw naam wordt niet opgenomen in de vragenlijst en daarom zal het niet mogelijk zijn om de onderzoeksgegevens te delen met u.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
l.h.m.schlaepfer@st.hanze.nl
06-31920209

T