Gemeente Zaltbommel heeft plannen om recreatie en natuur van De Neswaarden te verbeteren. Dit is vastgelegd in een wensbeeld. In het wensbeeld zijn veel ideeën verwerkt en wij willen graag uw mening over de ideeën horen. Op 28 maart stemt de gemeenteraad over het nu voorliggende plan.

Het plan wordt betaald met opbrengsten van de verondieping van de Maasplas. Verondieping houdt in dat grond van elders wordt aangevoerd en op de bodem van de plas wordt gestort. Daardoor wordt het water ondieper en bestaat er een kans dat de kwaliteit van het zwemwater minder wordt (zie hier). Het is moeilijk in te schatten of dat echt gebeurt en in welke mate. De kans op verslechtering wordt kleiner door minder te verondiepen.

Bij minder verondiepen is de opbrengst ook kleiner en zijn er minder recreatieve voorzieningen mogelijk of is daar andere financiering voor nodig.
 
Daarom willen wij graag van u weten hoe belangrijk u de geplande verbeteringen vindt. In bijgaande enquête zijn de ideeën vermeld (in het wensbeeld zijn meer ideeën ingetekend maar die blijken inmiddels onuitvoerbaar te zijn).
 
Help ons en geef in 2 minuten tijd uw mening over elk idee. Dank u wel.

Wij zullen de resultaten van de enquête voor de raadsvergadering op 25 maart op onze website publiceren.

Question Title

* 1. Oever inrichten voor sportvissers

Question Title

* 2. Hondenstrand aanleggen

Question Title

* 3. Badstrand vergroten

Question Title

* 4. Extra parkeerplaats aanleggen

Question Title

* 5. Bankjes rondom de plas plaatsen

Question Title

* 6. Struinpad rond plas aanleggen, inclusief bruggetjes

Question Title

* 7. Opknappen rolstoelsteiger

Question Title

* 8. Ontwikkeling ooibos (Maasdijkzijde)

Question Title

* 9. Toegang strand via Machinedijk

Question Title

* 10. Eilandjes aan Noordzijde in de plas aanleggen

0 van 10 beantwoord
 

T