Met de projectoproep 'Vrijwilligers voor onroerend erfgoed' reikt Stichting Monumentenstrijd subsidies uit om projecten ten voordele van onroerend of varend erfgoed die een sterke vrijwilligerswerking vertonen, aan te moedigen en te honoreren. De subsidie dient om projecten te ondersteunen die inzetten op de betrokkenheid van de burger. Het kan gaan over:
 • een vrijwilligerswerking die betrokken is bij de inventarisatie, het onderzoek, het beheer, de ontsluiting of het herstel van één of meerdere beschermde erfgoedsites of vaartuigen
 • een project dat gericht is op het ondersteunen of stimuleren van vrijwilligerswerk ten voordele van onroerend erfgoed: bijvoorbeeld het samenbrengen van verschillende vrijwilligersorganisaties, het uitbouwen van een ondersteunende website, het uitwerken van een tool die vrijwilligers helpt bij het ontsluiten van erfgoed, ….
Er moet een band zijn met beschermd onroerend of varend erfgoed, maar de projecten moeten niet noodzakelijk gebonden zijn aan één specifiek erfgoedobject.

Wil je een project indienen? Dan moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Het onroerend of varend erfgoed is beschermd.
 • Louter fysieke onderhouds- en restauratieprojecten zijn uitgesloten van de subsidie. Beheerswerken die hoofdzakelijk uitgevoerd worden door vrijwilligers komen wel in aanmerking.
 • De deelnemende organisatie is een vzw, stichting, feitelijke vereniging, private persoon, bedrijf of andere private rechtspersoon. Publieke rechtspersonen, overheidsdiensten, lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kerkfabrieken ... kunnen niet deelnemen.
 • De deelnemende organisatie heeft haar zetel in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Commerciële projecten komen niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Een organisatie kan slechts 1 project indienen.
 • Het deelnemende project moet op het moment van de uitvoering in orde zijn met alle vigerende wet-, decreet- en regelgevingen en beschikken over de nodige vergunningen.
 • Het project mag pas uitgevoerd worden na toekenning van de subsidie en moeten uitgevoerd zijn voor 30 september 2020. De subsidie wordt enkel toegekend aan nog te realiseren projecten. Reeds gerealiseerde of lopende projecten komen niet in aanmerking.
 • De projectsubsidie moet een belangrijke bijdrage en wezenlijke meerwaarde leveren tot de realisatie van het project. Het gaat om haalbare projecten, waarin de subsidie een belangrijke bijdrage vormt in de globale kosten.
  Zeer grote complexe projecten waar de subsidie slechts een klein deel van de kosten dekt, komen niet in aanmerking voor een subsidie. Duidelijk afgelijnde gehelen binnen een aanvaard gefaseerd project komen wel in aanmerking voor een subsidie.

Het volledige subsidiereglement kan je hier downloaden.

Deelnemen kan door dit formulier digitaal in te vullen vóór 15 september 2019. Je kan je met andere woorden inschrijven tot 14 september om middernacht. Het is mogelijk om dit formulier in verschillende stappen in te vullen. Je browser (Chrome, Firefox, ...) onthoudt je antwoorden. Je kan blijven wijzigen tot je helemaal op het einde op de knop 'verzenden' hebt gedrukt. 
 
8% of survey complete.

T