• English
  • Français
  • Nederlands

Bienvenue

Protestants-evangelische kerken spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ze bieden niet alleen religieuze ondersteuning voor de geloofsgemeenschap maar vervullen ook talrijke socioculturele functies. Uit de werking van deze kerken is in de loop van de geschiedenis heel wat erfgoed ontstaan. Hierbij moeten we niet alleen denken aan kerkgebouwen en hun interieurs, verslagen van vergaderingen, foto's, video's enz., maar ook aan specifieke gebruiken en tradities.

Al dat erfgoed vertelt het verhaal van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap, die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van Vlaanderen en België. Dat verhaal kan echter slechts worden verteld indien het erfgoed van de gemeenschap goed wordt bewaard. Naast de historische waarde zijn er ook andere redenen om goed zorg te dragen voor het erfgoed. Mooi geordende documenten bijvoorbeeld zijn heel nuttig bij de dagelijkse werking van de organisatie.

Dat vraagt niet alleen kostbare tijd en inspanning, maar ook een zekere expertise. Evadoc en CRKC-PARCUM staan u graag bij met raad en daad voor uw erfgoedzorg. In het kader van het project 'Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen' willen wij uw noden op het vlak van erfgoed in kaart brengen. Daarom zouden wij u vriendelijk willen verzoeken om deze enquête in te vullen. Om u te bedanken voor uw deelname bieden wij u graag een ticket voor PARCUM. Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur aan.

 

De bevraging wordt georganiseerd in samenwerking met de voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, dr. Geert W. Lorein. In Antwerpen verloopt het onderzoek in samenwerking met het MAS I Museum aan de Stroom.

Met vragen over de enquête kan u terecht bij Evadoc of CRKC-PARCUM.

Contactpersonen:
 
Aaldert Prins, consulent Evadoc in KADOC-KU Leuven voor protestants-evangelisch erfgoed
a.prins@evadoc.be
016 37 74 39


Julie Aerts, CRKC-PARCUM
julie.aerts@crkc.be
016 40 60 73
 
 
 

T