Welkom

Protestants-evangelische kerken spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ze bieden niet alleen religieuze ondersteuning voor de geloofsgemeenschap maar vervullen ook talrijke socioculturele functies. Uit de werking van deze kerken is in de loop van de geschiedenis heel wat erfgoed ontstaan: archieven zoals flyers van activiteiten, brochures, verslagen van vergaderingen, ledenlijsten, audiovisuele bestanden zoals foto’s en video’s, erkenningsdossiers of de bibliotheekcollecties met onder meer Bijbelstudies, zendingsverhalen, et cetera (documentair erfgoed); de religieuze gebruiken en tradities (immaterieel erfgoed); de kerkgebouwen en hun interieurs (onroerend erfgoed).

Al dat erfgoed vertelt het verhaal van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van Vlaanderen en België. Dat verhaal kan echter slechts worden verteld indien het erfgoed van de gemeenschap goed wordt bewaard. Naast de historische waarde zijn er ook andere redenen om goed zorg te dragen voor het erfgoed. Mooi geordende documenten bijvoorbeeld zijn heel nuttig bij de dagelijkse werking van de organisatie.

Dat vraagt niet alleen kostbare tijd en inspanning, maar ook een zekere expertise. Evadoc, KADOC en CRKC-PARCUM staan u graag bij met raad en daad voor uw erfgoedzorg. In het kader van het project 'Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen' willen wij uw noden op het vlak van erfgoed in kaart brengen. Daarom zouden wij u vriendelijk willen verzoeken om deze enquête in te vullen. Om u te bedanken voor uw deelname bieden wij u graag een ticket voor PARCUM. Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur aan.

 

De bevraging wordt georganiseerd in samenwerking met de voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), ds. Steven H. Fuite. In Antwerpen verloopt het onderzoek in samenwerking met het MAS I Museum aan de Stroom.

Met vragen over de enquête kan u terecht bij Evadoc of CRKC-PARCUM.

Contactpersonen:

Aaldert Prins, consulent Evadoc binnen KADOC-KU Leuven voor protestants-evangelisch erfgoed
a.prins@evadoc.be
016 37 74 39

Julie Aerts, CRKC-PARCUM
julie.aerts@crkc.be
016 40 60 73
 
    
 
 
0 van 40 beantwoord
 

T