Welkom


De anglicaanse eredienst is al meerdere generaties een vaste waarde in Vlaanderen en kent een bijzonder en divers onroerend, roerend en immaterieel erfgoed: kerkgebouwen, religieuze gebruiksvoorwerken, religieuze kunst, archieven, bibliotheken, religieuze gebruiken en tradities. Deze zaken spelen veelal een wezenlijke rol in de hedendaagse eredienst en geloofsuitoefening. Tegelijkertijd verbindt dit erfgoed het heden met het verleden. 

De zorg voor dit erfgoed is belangrijk. Dat vergt tijd en inspanningen, maar u staat er niet alleen voor. CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, staan u graag bij. In het kader van het project 'Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen' willen wij uw noden op het vlak van erfgoed in kaart brengen. Daarom zouden wij een twintigtal minuten van uw tijd willen vragen om deze enquête in te vullen. Dat kan tot 1 november 2019. Om u te bedanken voor uw deelname bieden wij u op het einde van de bevraging graag een ticket voor PARCUM. Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur aan.

De bevraging wordt georganiseerd in samenwerking met de voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België, dr. Jack McDonald. In Antwerpen verloopt het onderzoek in samenwerking met het MAS I Museum aan de Stroom.

 

 

Met vragen over de enquête kan u terecht bij KADOC-KU Leuven of CRKC-PARCUM.

Contactpersoon KADOC-KU Leuven:
Aaldert Prins
consulent Evadoc in KADOC voor protestants-evangelisch erfgoed:
a.prins@evadoc.be
016 37 74 39

Contactpersoon CRKC-PARCUM:
Julie Aerts
julie.aerts@crkc.be
016 40 60 73
0 van 39 beantwoord
 

T