Question Title

<img alt="" height="132" src="https://surveymonkey-assets.s3.amazonaws.com/survey/516953171/rte/749f0d3c-ea5e-4708-9f9c-19e576c30191.png" width="2260">
Beste ouder/verzorger,
Binnenkort gaat op de school van uw kind(eren) het HiBike-spel van start. In sommige gevallen is het spel zelfs al begonnen. Deze vragenlijst is een voormeting van het project.
Door de vragenlijst in te vullen verdient u een HiBike-punt voor uw kind. U kunt uw kind dit punt pas geven op het moment dat uw kind thuiskomt met level-kaarten en stickers van het spel. U mag dan een rode sticker plakken bij level 3 op de level-kaart van uw kind.
Dit spel draait om fietsen en lopen. Ook als uw kind niet lopend of fietsend naar school gaat, stellen we het zeer op prijs als u de vragenlijst invult. We waarderen uw antwoorden zeer, omdat ze ons helpen het HiBike-spel verder te verbeteren.


Heeft u meerdere kinderen in groepen 5 t/m 8? Dan heeft u wellicht meerdere vragenlijsten ontvangen. Vult u dan de vragenlijst in voor het jongste kind dat de vragenlijst heeft meegekregen van school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Op welke basisschool zit uw kind?
Geef de naam van de basisschool van wie uw jongste kind deze enquête heeft meegekregen

Question Title

* 2. In welke groep zit uw kind?

Later in het project volgt nog een vragenlijst. Om de antwoorden van de opeenvolgende vragenlijsten te vergelijken, koppelen we de antwoorden van de vragenlijsten aan elkaar. Dit doen we met de voornaam van uw kind. Na deze koppeling wissen we de namen uit het gegevensbestand en worden de gegevens anoniem verwerkt.

Question Title

* 3. Wat is de voornaam van uw kind?

Question Title

* 4. Hoe gaat uw kind doorgaans naar school?

  0 dagen per week 1 2 3 4 5 dagen per week
Lopend (of met step of skeelers)
Fietsend samen met mij of andere volwassene
Fietsend zonder volwassene
in de auto
Achterop de fiets of in bakfiets

Question Title

* 5. Heeft uw kind een fiets?

In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

Question Title

* 6. Lopen of fietsen naar school...

  Lach 30
Zeer mee eens
Eens Ertussenin Oneens Droevig 30
Zeer mee oneens
is de makkelijkste manier
is een vaste gewoonte (doen we altijd zo)
vindt mijn kind leuk
is veilig

Question Title

* 7. Hoe gaat uw kind doorgaans naar activiteiten?
Met activiteiten bedoelen we alles waar uw kind naar toe kan gaan, zoals sport, muziekles, winkel, vrienden of vriendinnen

  0 dagen per week 1 2 3 4 5 6 7 dagen per week
Lopend (of met skeelers of step)
Fietsend samen met mij of andere volwassene
Fietsend zonder volwassene
In de auto
Achterop de fiets of in een bakfiets

Question Title

* 8. In welke mate bent u het (on)eens met de stellingen?

  Lach 30
Zeer mee eens
Eens Ertussenin Oneens Droevig 30
Zeer mee oneens
Mijn kind fietst graag
Ik fiets graag
Fietsen is gezond

Question Title

* 9. Hoe vaak heeft uw kind afgelopen maand gezegd te willen fietsen of lopen?

Question Title

* 10. Hoe vaak heeft uw kind afgelopen maand gevraagd of u wil fietsen?

Question Title

* 11. Hoe leuk vindt u het om samen met uw kind(eren) te fietsen?

Question Title

* 12. Hoe stressvol vindt u het om samen met uw kind(eren) te fietsen?

Question Title

* 13. Maak u weleens een recreatieve fietstocht met uw kind?
Een fietstocht voor het plezier van het fietsen

Question Title

* 14. Zou u willen dat uw kind komende maand vaker fietst dan afgelopen maand?

Question Title

* 15. Zou u komende maand zelf vaker willen fietsen dan afgelopen maand?

Question Title

* 16. Kent u...?

  Ja Beetje (over gehoord) Nee
HiBike klein - 70 Het HiBike spel
KFR 60 De Kinderfietsroute

Question Title

* 17. Microfoon 60 Heeft u nog opmerkingen of suggesties over fietsende kinderen?

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen!
Klik hieronder op de blauwe knop 'Antwoorden inleveren'.

T