Question Title

Afbeelding
Beste ouder/verzorger,
Op de school van uw kind(eren) vond een tijdje geleden het HiBike-project plaats. Wij vragen u voor de laatste keer om een korte vragenlijst van 2-3 minuten in te vullen. Aangezien het om een herhaalde meting gaat, zult u veel van de vragen herkennen. Uw antwoorden zijn zeer waardevol. Juist als u ook een eerdere vragenlijst hebt ingevuld.

Super fijn dat u mee wilt werken!

Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op het winnen van een Decathlon cadeaubon te waarde van € 25,-

Heeft u meerdere kinderen in groepen 5 t/m 8? Dan heeft u wellicht meerdere vragenlijsten ontvangen. Vult u dan de vragenlijst in voor het jongste kind dat de vragenlijst heeft meegekregen van school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Op welke basisschool zit uw kind?
Geef de naam van de basisschool van wie uw jongste kind deze enquête heeft meegekregen

Question Title

* 2. In welke groep zit uw kind?

Om de antwoorden van de opeenvolgende vragenlijsten te vergelijken, koppelen we de antwoorden van de vragenlijsten aan elkaar. Dit doen we met de voornaam van uw kind. Na deze koppeling wissen we de namen uit het gegevensbestand en worden de gegevens anoniem verwerkt.

Question Title

* 3. Wat is de voornaam van uw kind?

Question Title

* 4. Hoe ging uw kind de afgelopen weken - na HiBike- naar school?

  0 dagen per week 1 2 3 4 5 dagen per week
Lopend (of met step of skeelers)
Fietsend samen met mij of andere volwassene
Fietsend zonder volwassene
in de auto
Achterop de fiets of in bakfiets

Question Title

* 5. Heeft uw kind een fiets?

Question Title

* 6. Hoe ging uw kind de afgelopen weken -na HiBike- naar activiteiten?
Met activiteiten bedoelen we alles waar uw kind naar toe kan gaan, zoals sport, muziekles, winkel, vrienden of vriendinnen

  0 dagen per week 1 2 3 4 5 6 7 dagen per week
Lopend (of met skeelers of step)
Fietsend samen met mij of andere volwassene
Fietsend zonder volwassene
In de auto
Achterop de fiets of in een bakfiets

Question Title

* 7. In welke mate bent u het (on)eens met de stellingen?

  Lach 30
Zeer mee eens
Eens Ertussenin Oneens Droevig 30
Zeer mee oneens
Mijn kind fietst graag
Ik fiets graag

Question Title

* 8. Wat vond u van HiBike?

Question Title

* 9. Heeft u nog opmerkingen of suggesties over fietsende kinderen of HiBike?

Hartelijk dank voor het invullen van de laatste vragenlijst over HiBike!
U helpt ons hiermee enorm om het HiBike-project te verbeteren


Klik hieronder op de blauwe knop 'Antwoorden inleveren'.

T