Question Title

Afbeelding
Beste ouder/verzorger,
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, vond op de school van uw kind(eren) het HiBike-project plaats. Aan het begin van het spel heeft u een vragenlijst ontvangen. Die eerste vragenlijst was een voormeting van het HiBike spel. Nu ontvangt u de tweede vragenlijst voor de nameting van HiBike. Aangezien het om een herhaalde meting gaat, zult u veel van de vragen herkennen. Uw antwoorden zijn zeer waardevol. Juist als u ook de eerste vragenlijst hebt ingevuld.

Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op het winnen van een Decathlon cadeaubon te waarde van € 25,-

Heeft u meerdere kinderen in groepen 5 t/m 8? Dan heeft u wellicht meerdere vragenlijsten ontvangen. Vult u dan de vragenlijst in voor het jongste kind dat de vragenlijst heeft meegekregen van school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Op welke basisschool zit uw kind?
Geef de naam van de basisschool van wie uw jongste kind deze enquête heeft meegekregen

Question Title

* 2. In welke groep zit uw kind?

Om de antwoorden van de opeenvolgende vragenlijsten te vergelijken, koppelen we de antwoorden van de vragenlijsten aan elkaar. Dit doen we met de voornaam van uw kind. Na deze koppeling wissen we de namen uit het gegevensbestand en worden de gegevens anoniem verwerkt.

Question Title

* 3. Wat is de voornaam van uw kind?

Question Title

* 4. Hoe ging uw kind de afgelopen weken -tijdens HiBike- naar school?

  0 dagen per week 1 2 3 4 5 dagen per week
Lopend (of met step of skeelers)
Fietsend samen met mij of andere volwassene
Fietsend zonder volwassene
in de auto
Achterop de fiets of in bakfiets

Question Title

* 5. Heeft uw kind een fiets?

In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

Question Title

* 6. Lopen of fietsen naar school...

  Lach 30
Zeer mee eens
Eens Ertussenin Oneens Droevig 30
Zeer mee oneens
is de makkelijkste manier
is een vaste gewoonte (doen we altijd zo)
vindt mijn kind leuk
is veilig

Question Title

* 7. Hoe ging uw kind de afgelopen weken -tijdens HiBike- naar activiteiten?
Met activiteiten bedoelen we alles waar uw kind naar toe kan gaan, zoals sport, muziekles, winkel, vrienden of vriendinnen

  0 dagen per week 1 2 3 4 5 6 7 dagen per week
Lopend (of met skeelers of step)
Fietsend samen met mij of andere volwassene
Fietsend zonder volwassene
In de auto
Achterop de fiets of in een bakfiets

Question Title

* 8. In welke mate bent u het (on)eens met de stellingen?

  Lach 30
Zeer mee eens
Eens Ertussenin Oneens Droevig 30
Zeer mee oneens
Mijn kind fietst graag
Ik fiets graag
Fietsen is gezond

Question Title

* 9. Hoe vaak heeft uw kind afgelopen weken -tijdens HiBike- gezegd te willen fietsen of lopen?

Question Title

* 10. Hoe vaak heeft uw kind afgelopen weken -tijdens HiBike- gevraagd of u wil fietsen?

Question Title

* 11. Hoe leuk vindt u het om samen met uw kind(eren) te fietsen?

Question Title

* 12. Hoe stressvol vindt u het om samen met uw kind(eren) te fietsen?

Question Title

* 13. Kent u het HiBike-project?

T